Selecteer een pagina

Proefparadijzen

Veel mensen

Dit idee kan slagen als veel mensen gaan samenwerken. Stuur een mailtje aan echtveelmensen@gmail.com !

 

Waarom proefparadijs

Om te kunnen proeven aan vormen van samenwerking

Om vormen van samenwerking te beproeven

Met het doel om de werkelijke omgang van mensen te inspireren

 

Eerlijk, zo eerlijk mogelijk

Met duizenden samenwerken zoals in een vriendenclub

Voorbeschikkende democratie

Betaalbaar voor iedereen

Veel uiteenlopende vormen van samenleving mogelijk

 

Voorbeschikkende democratie

Je brengt je stem uit voor of tegen een al vastgelegd plan

Ongekende mogelijkheden

Tijdens het feodale stelsel legde de landheer het volk zijn wil op met zijn ridders en legers.

Wij kunnen nu onszelf onze eigen wil opleggen via internet

 

De onbetaalbare zijde van de medaille

Commercie heeft grote materiële rijkdom opgeleverd maar is niet in staat gebleken de vervreemding te verminderen.

Proefparadijzen kunnen mogelijk wel vervreemding verminderen. 

 

Hoe wordt een proefparadijs-plan gepresenteerd

Visie: De bezieling achter het gedachtegoed

Regels: De complete uitgeschreven set regels, op de volgende gebieden

 • Omgang, samenwerking
 • Inrichting van het proefparadijs
 • Nemen van beslissingen, de stemprocedure
 • Overtreden van regels
 • Financiën rond deelname
 • Opheffen van het proefparadijs + de financiële afhandeling

Proefparadijs

bijen

Bijen werken allemaal samen aan een mooi geheel. Ze hebben een interne blauwdruk, een inner blueprint. De darren, de werksters en de koningin creëren de bijenkorf. Daarin doen de bijen van alles zowel individueel als samen.

Wij mensen kunnen dat ook. Een vorm of blauwdruk tot stand laten komen. En om het woord democratie eens werkelijkheid te laten worden is iedereen uitgenodigd om een eigen blauwdruk op papier/internet te zetten. Als alle stemgerechtigden in Nederland mee zouden doen dan kunnen er 2500 proefparadijzen gecreëerd worden. Zo’n proefparadijs is een reëel gecreëerde plek van ongeveer 2 hectare in Nederland. En dat voor maar €44,- per persoon per jaar!

 

Democratie

Je stemt bij een proefparadijs voor een set regels/afspraken. Dat blijft duidelijk.

Beproeving

Hoe kun je te weten komen wat goed werkt? Door het uit te proberen. En waar test je nieuwe samenwerkingsvormen? In een proefparadijs.

Rijkdom

Samenwerken aan goede samenwerking kan grote rijkdom zijn.

Laten we allemaal doen wat we willen

De een wil een ecologisch paradijs, de ander een plek waar je danst of aan je voertuig sleutelt of verkleed rondbeweegt of samenschoolt vanuit een gezamenlijke culturele visie. Nog weer een ander wil dat allemaal combineren of nog weer anders.

 • Als iemand bereid is een blauwdruk te schetsen van een proefparadijs dan ligt de keuze open voor anderen om er bij aan te sluiten.

Een deltawerken voor menselijke samenwerking

Iets dat Nederlanders kan verbinden. En mocht het lukken, inspirerend zijn voor andere plekken op aarde.

Blauwdruk

De blauwdruk van een proefparadijs is de complete set van regels en andere verduidelijkingen die gepresenteerd worden op de website. Iedereen mag een blauwdruk maken.

Hoe neem je beslissingen in een proefparadijs

Beslissingen worden genomen via internet. Alle deelnemers hebben een stem. De uitslag van de stemming zal individueel te controleren zijn met de PNG afbeelding die de stemming weergeeft. Als er vijfduizend stemmers zijn dan voldoet een afbeelding van 71×71 pixels. Iedere deelnemer krijgt bij het uitbrengen van de stem een stel coördinaten, bijvoorbeeld 27,46. Dan zal het pixel 27 horizontaal en 46 verticaal de kleur hebben van uitgebrachte stem. Rood bij een tegenstem en groen bij een voor-stem.

Veel mensen

Ook al zou je al het geld van de wereld hebben, een proefparadijs kun je er niet mee creëren. Betrokken mensen creëren een proefparadijs. En dat kan in allerlei gradaties:

 • Omarmt het idee. Kijkt op afstand af en toe of en hoe het project zich ontwikkelt.
 • Ziet zichzelf wel rondlopen in een proefparadijs, afwachtend of het ook echt gerealiseerd wordt.
 • De pionier die geniet van de beginfase, bereid om actief mee te pionieren.
 • De betrokkene die niet kan meehelpen maar wel via internet op de hoogte blijft van de ontwikkelingen.
 • De basisschool die bij deelname een lespakket krijgt zodat leerlingen al bezig kunnen zijn met wat er in een mini-samenleving nodig is en kan gebeuren.
 • De beleidsmaker/bestuurder die het project in de smiezen houdt.
 • En zo zijn er nog allerlei varianten en nuances hierop.

Er zijn in de beginfase allerlei mensen nodig die op allerlei gebied de zaken goed uitdenken en voorbereiden

Educatief

Rond proefparadijzen is veel te bedenken en te bepraten. (Basis)Scholen kunnen zich voor €99,- ook aanmelden als deelnemer. Dan krijgt de school een lespakket wat ondersteunt bij de vragen die te stellen zijn rond een mini-samenleving. Als het proefparadijs volledig operationeel is kan een klas een verblijf van anderhalve dag meebeleven. Tot die tijd spaart de school die schoolreisjes op.

Globaal - Locaal

Dankzij de computer en internet kan de overheid het land meer centraal besturen, dat kost minder geld. Het proefparadijs kan een mooi burgerinitiatief zijn om locaal een eigen cultuur te creëren.

2 hectare

De oppervlakte van een proefparadijs ligt niet vast. 2 hectare is financieel te behappen als vijfduizend mensen 12 cent per dag inleggen. En het is een mooi stukje om een eigen paradijsje te creëren.

Uiterlijk - innerlijk

Er is heel wat te filosoferen rond uiterlijk en innerlijk. Het idee achter proefparadijzen is dat het ons innerlijk ten goede zal komen. En dat komt dan het uiterlijk weer ten goede.

Gedoe

Waar 1 of meer mens aanwezig is ontstaat vaak gedoe. Dat is innerlijke onvrede met allerlei uiterlijke en innerlijke consequenties. Op dit gebied ligt de grote kans voor proefparadijzen om ander gedrag met elkaar te proeven en te beproeven.

Orde en gezag

Als je met een klein clubje bezig bent kan het al een zooitje worden. Met duizenden samenwerken is nog uitdagender. Bijvoorbeeld is het ondermijnend en is de lol er voor veel mensen af als er gestolen wordt. Ook al lijkt het misschien een klein vergrijp als er iets meegenomen wordt van het proefparadijs, toch heeft het zo’n impact dat verbanning de enige zinnige oplossing lijkt. Maar elk proefparadijs kan daarover eigen regels hebben, ook die regels worden geproefd en beproefd.

12 cent per dag

Het kost deelnemers 12 cent per dag. (eurocent). Daarmee kan mogelijk de wereld een nieuw kleurtje krijgen. Om dat te vieren mogen deelnemers ook 44 euro per jaar betalen. En er hoeft nog niets betaald te worden totdat duidelijk is dat er voor het bepaalde proefparadijs duizenden anderen ook bereid zijn te betalen.

Mag coMmunisme, kapitalisme en socialisme tegelijk zijn

Iets dat veel mensen samen laat werken en samen laat genieten.

Even Geen scherm

Er zijn natuurlijk veel zinnige (nu dit hier) dingen die we doen terwijl we naar een scherm kijken. Waar vroeger in de trein mensen een praatje begonnen, is dat nu duidelijk minder door de schermpjes. (ik nu hier ook)  Hierover kan een regel in de blauwdruk van een proefparadijs worden opgenomen. 

Bijvoorbeeld: regel : “Alleen op het afscherm-terrein en in het afscherm-paleis (of hutje)

 

Stappenplan

 • Website toonbaar.
 • Blauwdruk(ken) in te zien op de website.
 • Eenieder kan zich aansluiten door te stemmen voor de blauwdruk van het proefparadijs.
 • Een community kan ontstaan rond een mogelijk te creëren proefparadijs. Vanuit die community is al een lobby mogelijk bij gemeenten over eventuele grondaankoop. Ook kunnen werkgroepen die binnen de community ontstaan beginnen met plannen uit te werken.
 • Als er vijfduizend stemmen voor een blauwdruk binnen zijn wordt nagevraagd wie nog steeds bereid is €43,80 per jaar in te leggen.
 • Als dat er meer dan 4444 zijn wordt een bankrekening geopend.
 • De uitgewerkte plannen die binnen de community zijn ontstaan worden ter stemming aan de deelnemers aangeboden.
 • Als voor wordt gestemd (in veel gevallen als 77% voor het plan is) dan wordt het uitgewerkte plan in werking gezet.
 • Zo groeit en hopelijk bloeit een proefparadijs omdat er steeds initiatieven zullen zijn die ter stemming worden aangeboden.
 • Mocht het aantal betalende deelnemers onder de 1500 dalen dan wordt het proefparadijs opgeheven. De plek met alle materialen zal per opbod verkocht worden. Alle (ex)deelnemers krijgen van de opbrengst hun relatieve inbreng terug. Opgeruimd staat netjes!

Tekening van IJsbrand Oost

In 2011 heeft striptekenaar IJsbrand Oost op verzoek van Raoul Witsenburg een tekening van een voorbeeld van een proefparadijs gemaakt. De inspiratie is er dus al een tijdje!